Spotkanie mieszkańców sołectwa z burmistrzem I.Popielem

20150925_171605

20150925_174021

20150925_171422

20150925_171353

20150925_171258

20150925_171246

Dnia 25.09.2015r odbyło się spotkanie z władzami naszej gminy burmistrzem I. Popielem i radnym G.Zamyślewskim. Zebranie dotyczyło spraw takich jak : odbudowy mostu w Bogatyńskim ,drogi dojazdowej do mostu, rowów przydrożnych… Burmistrz zapewnił mieszkańców że w niedługim czasie gmina pozyska pieniądze z projektu na odbudowę mostu wraz z drogą, dzięki pozytywnej decyzji Ochrony Środowiska.Po omówieniu piorytetowych spraw były luźne rozmowy na różne tematy .Dziękuję w imieniu sołectwa za ciekawe rozmowy władzom gminy oraz mieszkańcom za przybycie.Oby na kolejnych spotkaniach byłoby nas więcej. Pozdrawiam