WYBORY na SOŁTYSA 2019

Pod koniec stycznia 2019r. w Sołectwie Karkajmy odbyły się wybory na sołtysa.Na wyborach gościliśmy burmistrza Ireneusza Popiela,Danute Osińską, Katarzynę Lasocką.Sołtys H. Szcząchor przedstawił 4 letnią działalność , osiągnięcia w Sołectwie Karkajmy. Podziękował wszystkim, którzy wspierali jego pomysły, bezinteresownie angażowali się w rozwój wsi.
Mieszkańcy sołectwa zagłosowali i wybrali nowego sołtysa ,którą została Regina Cichosz .
W Radzie Soleckiej zasiedli: Zbigniew Nej -przewodniczący rady
Iwona Nowicka-Fridrych
Elżbieta Olszewska
Ewelina Rozicka -Waleńczuk
Zbigniew Wyczółkowski

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości.