Wybory Sołtysa

Dnia 17.09.2022r w sołectwie odbyły się wybory sołtysa z uczestnictwem burmistrza i radnych. Mimo niskiej frekwencji udało się wyłonić kandydata na sołtysa. Po przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie wygrała Ewelina Rozicka-Waleńczuk gratulujemy.Została wybrana również nowa Rada Sołecka ,której przewodniczącą została Ewelina Andrzejewska, Monika Borowiec ,Mariusz Waleńczuk. Życzymy udanej i owocnej współpracy.